กิจกรรม

23

August

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน 100 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ

โครงการ Tag for Fund ร่วมมือกับโครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DL- EduTech Thailand) วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในการประสานงานคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม ดิ ไอเดิ้ล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

D

month

กิจกรรมในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรมในอนาคต

D

month

กิจกรรมในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรมในอนาคต