ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ให้และผู้รับในคราวเดียวกันด้วยการสนับสนุนของท่านเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาไทย

 1. เลือกโครงการ หรือโรงเรียนที่สนใจ โดยผู้สนับสนุนสามารถเลือกสมทบทุนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปให้กับโรงเรียน ซึ่งคุณสามารถเข้าดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000-100,000 บาท ต่อโรงเรียน (ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ)

 2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน และที่อยู่ติดต่อเพื่อการจัดส่งเอกสารได้ ที่นี่

 3. สามารถโอนเงินสนับสนุนมาได้ที่ ชื่อบัญชี "บจก.เอ็ดดูเทค(ไทยแลนด์) ​​​​

  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี 030-2-98926-5 หรือ​

  2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี 408-263049-3

 4. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

  1. tff@edutechthailand.com หรือ

  2. Line ID: tagforfund หรือ 

  3. Facebook Page อินบ๊อกซ์: @tagforfund

 5. ทีมงานคอนเฟิร์มข้อมูล เงินสนับสนุน และทำการจัดส่งใบเสร็จชั่วคราวเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้น (ใบเสร็จนี้เอาไปหักภาษีไม่ได้)

 6. ทีมงานพิจารณาเลือกโรงเรียนที่จะได้รับการสนับสนุนจากเงินสนับสนุนของคุณ โดยทีมงานจะดำเนินการอบรมให้กับโรงเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 7. หลังเสร็จสิ้นโครงการ ทีมงานประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทำการจัดส่งอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จให้กับผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีในปีภาษีนั้นๆ โดยโรงเรียนจะออกเอกสารให้กับผู้สนับสนุนไม่ต่ำกว่า 500 บาท

 

งบประมาณจัดตั้งเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ช่วงงบประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อโรงเรียน* โดยขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการ และ/ หรือขนาดของโรงเรียนที่เข้าร่วม ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้ร้องขอโดยทำเอกสารโครงการนำเสนอ

การสนับสนุน จะครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้

 

 • ค่าดำเนินการ ติดตั้งระบบ และโดเมนให้แก่โรงเรียน

 • ค่าให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ

 • ค่าอบรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • ค่าติดตามผล coaching เพื่อความยั่งยืน

 • ค่าประสานงานโครงการทั่วไป

 • ค่า software/hardware เพื่อการศึกษา

 • ค่าปรับปรุงอินเตอร์เน็ต

 

*หมายเหตุ โรงเรียนอาจได้รับการสนับสนุนทั้งหมด หรือบางรายการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนตามเอกสารนำเสนอโครงการ

Be a Giver and Taker at the Same Time by your Donation to Thai Schools. Embed Technology into Classroom to Help Drive Thailand 4.0