โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

ร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทัดเทียมสากลด้วยการเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการสมัคร

  1. พิจารณาคุณสมบัติโรงเรียน

    • ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นชอบ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน  ครูและนักเรียน

    • มีความพร้อมทางด้านสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต

    • สามารถออกเกียรติบัตร และใบเสร็จหรืออนุโมทนาบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคในการบริจาคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาได้

 

เมื่อคุณคิดว่าโรงเรียนของคุณมีคุณสัมบัติดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กรอกใบสมัครออนไลน์นี้เพื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ

   2. กรอกใบสมัครออนไลน์ด้านล่างนี้

   3. รอรับการติดต่อจากทีมงานหากโรงเรียนของคุณผ่านเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่า 2 -4 สัปดาห์

   4. รายชื่อโรงเรียนของคุณจะอยู่ในระบบของเราเพื่อให้ทางผู้บริจาคสามารถเลือกสนับสนุนได้

   5. ทางทีมงานจะติดต่อคุณไปอีกครั้งเพื่อนัดหมายวันอบรม เมื่อมีผู้ประสงค์จะบริจาคให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณ

   6. ทำการอบรม

   7. ออกเกียรติบัตรและใบเสร็จหรืออนุโมทนาบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคในการบริจาค

พัฒนาโรงเรียนของท่านให้เป็นโรงเรียนดิจิทัล และสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน