เกี่ยวกับเรา

โครงการ Tag for Fund มีจุดเริ่มต้นมาจากที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับครูทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น หรือ พลิกโฉมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้เป็นการเรียนการสอนแบบดิจิตัล

ทั้งนี้ได้มีกลุ่มคนและองค์กรที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานี้ด้วย บริษัท คูโดสิซ จำกัด และ EduTech Thailand Consulting team จึงได้ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้กับโรงเรียนและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเข้าด้วยกัน 

บริษัท คูโดสิซ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนและเป็นพาร์ทเนอร์ทางการศึกษากับบริษัท Google ประเทศไทย จำกัดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และ EduTech Thailand Consulting team ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มีประสบการณ์หลายปี อาทิ จาก Google  

เราคือใคร

ทำไมต้องสนับสนุนผ่าน Tag for Fund

 • คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคทุกบาทของคุณจะได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไปพัฒนาให้กับการศึกษาจริง

 • ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างแท้จริง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทีมงาน (link: EduTech Thailand Consulting Team)

 • ทีมงานดำเนินงานอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับมาแล้วทั่วประเทศ และประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะกลุ่ม AEC

 • มีการอบรมให้กับองค์กรภาคเอกชนทุกขนาด และทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 • มีเครือข่ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง

 • มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและบริษัทชั้นนำในฝั่งเอกชน

 • คำนึงถึงการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินที่คุณบริจาคจะได้นำไปต่อยอดและพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง

คำนึงถึงการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของคุณจะได้ถูกนำไปต่อยอดและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไทยอย่างแท้จริง

ทีมงาน EduTech Thailand มีประสบการณ์ในการอบรมให้กับสถานศึกษาไทยทั้งของภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย รวมถึงระดับอาชีวะมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้เข้าถึงครูกว่าแสนคน ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการการศึกษาไทย

ตัวอย่างโครงการ

 • พัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

 • โครงการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตที่ มีความเร็วต่ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Independent Study โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 700 แห่ง

 • ารใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Google ในโครงการ Distance Learning Information Technology (DLIT) ของ สพฐ.

 • โครงการพัฒนาคุณภาพครูให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนร่วมกับโครงการ English Intergrated Study (EIS) กว่า 500 แห่ง

 • โครงการจัดวางระะบบ แและการใช้งานระบบแบบคลาวด์ Google สำหรับโรงเรียนในกลุ่ม 46ICT กว่า 70 แห่ง

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Google Apps for Education - มหาวิทยาลัยราชภัฏกว่า 20 แห่งทั่วไทย

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Google Apps for Education - สพม.9

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Google Apps for Education - สพม.36

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Google Apps for Education - สพม.39

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Google Apps for Education - สพม.39

ผลงานที่ผ่านมา