Make a different

You rise by lifting others. Help create new world for Thai Education for our children and future. You can do it!

ต้องการสร้างความ เปลี่ยนแปลง

ให้กับการศึกษา

ของประเทศไทยวันนี้

คุณพรทิพย์ กองชุน, COO บริษัท Jitta

 

"​หลายคนพร่ำพูดแต่ว่าการศึกษาไทยนั้นเป็น 0.4 ไม่ทันประเทศที่จะเป็น 4.0 ถ้าอย่างนั้นมาช่วยกันทำให้ครูและเด็กไทยเราเข้าสู่การเรียนรู้ยุคดิจิตอลด้วยกันนะคะ โครงการนี้จะช่วยทำให้เกิดเป็นห้องเรียนดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบและมีผลลัพธ์ทีดีอย่างแท้จริง มาช่วยกันสนับสนุนโครงการกันเถอะค่ะ"

คุณศุภรัตน์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

 

"สนับสนุนโครงการนี้ทุกปี เพราะทีมงานมีความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ สามารถช่วยแนะแนวทางการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังมีเครือข่ายคุณครูอาสาทั่วประเทศไทยช่วยขับเคลื่อนโครงการอีกด้วย ผลงานที่ผ่านมาของ EduTech Thailand พิสูจน์ให้เรามั่นในว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่เราสนับสนุนจะได้รับการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

ประชุมผู้อำนวยการจากโรงเรียน 100 แห่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นโรงเรียนรับการสนับสนุน จากโครงการ Tag for Fund